Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munici-
palnämndens i Nyfors Samman-
träde den 20 Aug. 1901

Närvarande voro: v. Ordföranden Herr
Aug. Nordström samt Herrar C. A. Johansson
A. Karlsson och P. W. Lindqvist

§1.
Från rörnätsförman Granberg hade an-
mälan ingått derom att Oxelösundsbanan
ämnar utlägga ett jernvägsspår som kommer
att gå öfver en kloakbrunn som ligger på
jernvägens område mellan lasarettsvägen och
banan

Nämnden beslöt uppdraga åt ledamoten
Johansson att i Samråd med rörnätsförman
nen ombestyra att berörde brunn flyttas till
annan lämplig plats.

§2
Att såsom ombud föra nämndens talan
vid rättegången mot Herr C. Ax. Borgström utsågs
v. Ordföranden Herr August Nordström eller
vid förfall för denne, ledamoten Herr A. Karlsson

För den händelse juridiskt biträde behöf-
de anlitas, bemyndigades nämnda ombud att ut-
se sådant

§3.
Antogs ett af Handlande F. O. Nilsson in-
lemnadt anbud å leverans af fotogen för ga-
tubelysningen så lydande:

"Herr August Nordström Nyfors. För leve-
rans under instundande lysår är jag villig leve-
rera fotogen till Nyfors Samhälle enl. nedan-
stående priser.

Pratts W. W. Fotogen i hela fat 14 kr 75 öre
pr 100 kg. med 18% Thara och lån af faten, om
varan önskas i mindre partier beräknas

[MARG: C. A. Johansson. P. W. Lindqvist]

priset efter 13 öre pr. litern Högaktningsfullt F. O.
Nilsson"

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt
/C. A. Johansson/
/P W Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106442.

Personrelationer