Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalnämn-
dens i Nyfors ordinarie sammanträde
den 16 Januari 1906.

Samtlige Nämndens ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet
närvarande.

§1.
Genomgingos och granskades kassörens räkenskaper för 1905
års sista kvartal och befunnos såväl räkenskapen som
kontant kassa och verificationer i vederbörlig ordning, hvadan
full ansvarsfrihet beviljades kassören för sagde tid.

§2.
Delgafs Nämnden följande skrifvelse:

"Till Eder kännedom och vederbörandes förständigande med-
delas att Konungens Befallningshafvande förordadt
Trävaruhandlanden C. W. Johansson att under två år från
och med den 1 Januari 1906 vara ordningsman och ordföran-
de i Municipalstyrelsen inom Nyfors Municipalsamhälle.

Eskilstuna å Väster Rekarnes Kronolänsmanskontor
den 16 December 1905.
/Reinhold Lindeberg/."

Nyfors som ofvan
/C. A. Thorild/

Justerat
/C, A, Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106419.

Personrelationer