Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juli 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juli 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den
9 Juli 1888.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
På af Godsegaren Friherre A Leijonhuf-
vud på Hvilsta framstäld begäran om
meddelst Kommunalstämma höra huru-
vida kommunen vore villig anslå några
medel till de brandskadade i Sundsvall
och Umeå hade till denna dag Kommu-
nalstmma blifvit utlyst;

På framstäld proposition om bifall till
framställningen i fråga blef densamma
enhälligt afslagen enär det ansågs
orätt använda kommunens medel till
sådant ändamål.

§3
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar Aug Olsson Qvinnersta och
O Andersson Röksta.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Aug, Olsson./
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juli 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106388.

Personrelationer