Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juni 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid extra
Kommunalstämma med Klos-
ters socken i Sockenstugan den
9 Juni 1906.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Herr Hilmer Engström och Axel Ek, Siegesberg

§2.
Föredrogs restlängden å obetalta utskylder vid
första uppbörden, upptagande ett belopp å fem-
tusen ett hundra fytioåtta kronor och sexton öre
(5,148.16). Det uppdrogs åt Ordf. samt Fjärdings-
man Oskar Andersson och Aug. Pettersson i Hanne-
lund att granska restlängden och göra de
afskrifningar som ansågs berättigade samt där-
efter öfverlämna densamma §3. för laga indrifning.
Vid en föregående stämma väcktes förslag om
införande af de kommunala annonserna i tidning-
en "folket" och remitterades då ärendet till Kom-
munalnämnden som nu behandlat frågan och
beslutat att vid en kommande stämma förorda
framställningen, men med vilkor att annonspri-
set ej ställes högre än i de öfriga platstidningarne.
Stämman beslutade i enlighet med Kommunalnämn-
dens förslag.

§4.
Till ombud att sammanträda inför Kronofogden
i Rekarne fögderi å Tingshuset i Eskilstuna den
16 dennes kl.10 f.m. för att yttre sig öfver kommitténs
förslag och betänkanden angående reglering af lö-
nerförhållanden m.m. vid landsstaten att Åkers och
Selebo härad skulle öfverflyttas från Gripsholms
till Rekarne fögderi valdes Herr J.E. Olsson i
Skiftinge och Fabrikör Joh Engström.

§5.
Södermanlands allmänna nykterhetskommitté
hade hos Kommunalnämnden gjort anhållan
om ett anslag af 100 kr. i och för anornande af
ett ungdomsmöte vid Djurgården inst. Mid-
Sommar. Nämnden hade afstyrkt begäran
och bestulade stämman i enlighet därmed.

Som ofvan
/A,Ahlborg./

Justeradt:
/Axel, Ek/

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 10 Juni 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106389.

Personrelationer