Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan den
8 September 1894.

§ 1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar,
G W. Eriksson Stjernholm och Olof Andersson.
Röksta.

§ 2.
Granskades restlängden å obetalta utskylder
till kommunen för år 1893 års sista uppbörd
upptagande ett belopp af 122 kronor 82 öre
längden godkändes och skulle den till
laga indrifning befordras.

§ 3.
De för detta år influtna hundskattemedlen
beslöts skulle ingå till kommunalkassan,
och af kommunalnämden användas sär-
skildt till planteringar vid fattiggården,
det framhölls att på den plats der sjuk-
stugan blifvit uppförd utrymme kunde
finnas att först taga medlen i anspråk.
till plantering omkring densamma.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Sjusterat
/G, W, Erikson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106385.

Personrelationer