Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 september 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Socken-
stugan den 7 September 1889

§1.
Granskades restlängden å oguldna kom-
munala utskylder för 1888 års sista upp-
börd upptagande ett belopp 75 kr 18 öre, och be-
villjades afkortning med 6 k:r för Jocef Aug
Andersson vid Bryggartorp hvilken rest till
Amerika, i öfrigt godkändes längden och skulle
till laga indrifning befordras. -

§2
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
O Andersson Röksta och P Larsson Årby

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/P. Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106368.

Personrelationer