Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1871

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 7. Febr:
1871. -

§.1.
På framställd proposition af ByggnadsKommi-
tén för uppförande af tillbyggnad å gamla skolhuset
beslöts att förändra denna tillbyggnad sålunda att i stället
för det å ritningen utvisande flata Tak uppföras rös-
ten å tillbyggets gaflar med Kroppås i jemnhöjd med gamla
husets samt att båda taken går tätt tillsammans, och
att i stället för 2:ne runda Kakelugnar i Skolsalen anbrin-
gas en fyrkantig med tio Kakel i hvarfvet, brotten
emellan de båda taken skola belås med plåt. -

{§.2.}
Sedan förenämnda Komiterade tillkännagifvit att vid
i dag hållen entreprenadauktion på tillbyggnad och
förändring af socknens skolhus, Byggmästaren
Lars Jonsson i Eskilstuna stannat för lägsta
anbudet med 2550 rd rmt [riksdaler riksmynt]; så förklarade
Kommunalstämman sig antaga detta anbud,
äfvensom att stämman godkände den borges-
förbindelse Byggmästaren Jonsson aflemnat
för byggnadens fullgörande, ingången af Gårds-
egarne Johan Johansson, A. P. Eriksson
och J. U. Lindgren i Eskilstuna, Carl Andersson
i Wallby, Kloster Socken, och Johan Pettersson
i Wäsby, Tumbo Socken.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/A; V; Noréus/
/C Olsson,/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 12 Mars
1871 af
/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106362.

Personrelationer