Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid sammanträde
inför undertecknad Kommunalstäm-
mans ordförande med vid Riksdags-
mannaval Röstberättigade innevånare
uti Klosters Socken den 7 Augusti 1887

§.1.
Sedan Kungörelsen till sammanträdet blifvit
uppläst och framställningen huruvida det vore
lagligen utlyst blifvit med ja besvarad, före-
drogs en af Herr J W Carlsson i Grönsta in-
lemnad skrifvelse så lydande; " Till Ordföranden
i Klosters Sockens Kommunalstämma Herr J. E.
Olsson i Gårdskäl. Enligt 16 § 3 moment af nu
gällande Riksdagsordning, får jag härmed an-
hålla om utlysande af sammanträde med
församlingens vid Riksdagsmannaval röstberättiga-
de innevånare för att höras huruvida de i
anledning af Lif gedingets domsagas delning i tvenne
valkretsar ville begangna det omedelbara val-
sättet vid val till Riksdagsman i riksda
gens Andra kammare
Grönsta den 30 Juli 1887.
J W Carlsson" Wid härefter företagen om-
röstning utföllo alla afgifna Åtta (8)
rösterna för det omedelbara valsättet

Som ofvan
/J E Olsson/
ordförande i Klosters Sockens
Kommunalstämma

Justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/C, O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106361.

Personrelationer