Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 7 Februari 1874.

{§.1.}
Kommunalstämman hördes öfver entreprenören för
Folkskolebyggnaden, Byggmästaren Lars Jonssons förslag
att han skulle förse skolhuset med tegeltak, om
han derför erhölle särskild godtgörelse med 400. Rd.[riksdaler]

Sedan stämman inhemtat, att det spåntak,
som af Byggmästaren Jonsson blifvit å huset på-
lagdt, är kasseradt, och att Jonsson erhållit löfte
att få 200 Rd utöfver entreprenadsumman, om
han ville förse taket med tegel; förklarade
stämman att detta aftal skulle stå fast och
att församlingen ej derutöfver gjorde några
medgifvanden åt entreprenören.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Jonas Ericksson/

Uppläst i Klosters kyrka d. 6/4 1874 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106363.

Personrelationer