Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1867

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämman med
Klosters Socken den 30 September 1867.

{§.1.}
Stämman uppdrog åt Kommunalnämnden att
gå i författning om, sinnessjuke Gustaf Bro-
dins införande till något hospital mot lämplig
ersättning, hvilken socknen tillförbindtr sig erlägga. -

§:2.
Till Fjerdingsman, i stället för aflidne Lars -
Larson i Löfhulta antogs egaren till 1/6 af mtl [mantal]
Gårdskäl här i socknen Johan Erik Olsson, med rättighet för honom
att uppbära fulla lönen, 75. Rd [Riksdaler] för detta år, så vidt
Lars Larssons sterbhus icke gör anspråk på ersättning
för den tid Lars Larsson tjenstjorde. -

Tjensten tillträdes den 1:ste October detta år och fort-
far J. E. Olsson dermed till den 1:ste Januari
1869 med 75. Rd lön för året. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/A; anderson/
/Adolf Aulin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106307.

Personrelationer