Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalstämma med Klosters
socken i Sockenstugan
den 29 Juli 1905.

§1.
Att justera protokollet valdes Herrar
Hilmer Engström och C. G. Sundkvist.

§2.
Till ledamot i fosterbarnsnämnden efter af-
lidna fröken Klara Källström valdes
Fru Anna Gravin, Årby.

§3.
Till följd af skrifvelse från Kongl. Styrelsen
för Postsparbanken med anhållan om
utlysande af kommunalstämma för inhäm-
tade af kommunens yttrande, huruvida den-
na fortfarande vore villig ansvara för det
behöriga redovisandet till Postsparbanken
af de sparmärken som kunna blifva såsom
förskott tillställda de inom kommunen
anställda skollärare och lärarinnor under
förutsättning att hvart ock ett af dessa för-
skott ej öfverstiger ett visst, af stämman ned-
gifvet belopp; och beslöt stämman ikläda
sig sådan ansvarighet som ofvan är
nämnd till ett belopp af 5 kronor för en
hvar af de inom kommunen anställda
lärare och lärarinnor som äro villiga
att utan ersättning åtaga sig försälj-
ning af sparmärken och tillhandahålla
de af sparkort.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeras
/Joh, H, Engström/
/C, G, Sundqvist/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 30 Juli 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106248.

Personrelationer