Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll fördt vid Sammaträde
i Sockenstugan den 28 Augusti
1893 inför undertecknad af
Kloster Kommuns vid riksdag-
mannaval röstberättigade med-
lemmar för val af riksdagsman
för valkretsen i andra kam-
maren.

S.D.
Sedan Riksdagsordningens föreskrifter angående
valrätt och valbarhet till Riksdagens An-
dra Kammare blifvit upplästa skedde
upprop af de vid Riksdagsmannaval röst-
berättigade efter den justerade och godkän-
da röstlängden för Kommunen, hvar vid
röstsedlar aflemnades af nedannämde
personer neml.
Smeden E. G. Engström Gustafslund
fabriksarb. C. J. Lindmark Gustafslund
fabriksarb. C. Ivar O. Alexandersson, Haga.
arb. A. G. Jansson, Löfhagen
Patron C. Fröman Helgesta.
Arrendator Aug. Eriksson Svista
Hemmanseg. C. E. Eriksson, Svista
Hemmanseg. A. O. Andersson, Svista
Hemmanseg. P. G. Andersson, Måsta
Hemmaneg. J. E. Olsson, Skiftinge
Hemmanseg. C. Olsson, Glömsta.
Arrendatorn Sven Löfgren, Hugelsta.
Hemmanseg. C. G. Andersson, Måsta
Hemmanseg. O. Andersson, Röksta.
Hemmanseg. C. Carlsson, Röksta.
Hemmanseg. C. E. Carlsson, Skensta.
Hemmanseg. J. Larsson, Slagsta.
Hemmanseg. O. Eriksson, Slagsta.
Arrendatoren. P. Larsson, Årby
Hemmanseg. L. E. Olsson, Ånsöga.
Hemmanseg. O. Eriksson, Ånsöga.
Hemmanseg. J. J. Jonsson, Qvinnersta.
Hemmanseg. A. Eriksson Qvinnersta.
Hemmanseg. N. J. Jansson, Ärna
Arrendator. A. W. Andersson Ärsta
Smeden. C. G. Sydén, Kloster allmänning.
L. F. Östervall Stensborg
Hemmanseg. C. A. Olsson, Qvinnersta.
Hemmanseg. A. Larsson, Grönsta
Aug. Lund, Lundbyberg.
arb. J. Lundkvist Persberg.
A. G. Högberg Rosenhäll A.
P. J. Söderkvist Siegesberg.
C. A. Claesson, Tunaberg.
C. Aug. Larsson, Kumla.
A. Hansson, Carlslund, N:o 1.
L. F. Jonsson, Rosendahl.
G. W Eriksson Stjernholm.
L. E. Larsson, Törnda.
C. E. Eriksson, Löfgården.
Smidesarb. Fr. Stén Löfgården.
fabriksarb. C. O. Andersson Persberg.
fabriksarb. C. W. Brokvist Persberg.
fabriksarb. C. Eskil Öfling Persberg.
arb. J. Arv. Björklund, Rosenhäll A.
arb. G. Georg. Björklund, Rosenhäll A.
fabriksarb. C. G. F. Alexandersson, Rosenhäll A.
arb. P. A. Lindkvist Rosenhäll A.
Handl. C. W. Johansson Siegesberg.
filaren: A. M. Rockman Siegesberg.
verkmästaren. E. J. Danielsson, Siegesbeg.
fabriksarb. Ax. Hj. Eklund, Tunaberg.
smidesarb. A. Rundberg, Kumla.
arb. C. A. Olsson. Edlund. Kumla.
smidesarb. A. F. Nejström Kumla.
smidesarb. C. P. Andersson, Kumla.
sliparen O. P. Carlsson, Kumla.
maskinarb. A. S. Andersson Axell, Kumla.
fabriksarb. Emil Jansson, Sundbyberg
fabriksarb. C. J. Olsson Sundbyberg
Smedsarb. E. E. Lindmark Klippan
Smedsarb. F. T. Andersson Klippan
smörjaren. A. Carlsson, Klippan
verktygsarb. C. A. Dahlström Klippan
faktoriarb. C. A. Hansson, Carlslund, N:o 1.
faktoriarb. A. G. Ek, Carlslund, N:o 1.
maskinisten, J. E. Nilsson, Wattenledningen
eldaren. F. Th. Ekman Wattenledningen

Sedan röstningen förklarats afslutad och val-
sedlarna öppnats och sammanräknats, be-
fanns att röster tillfallit nedannämde
personer neml.
Hemmansegaren A. G. Eriksson. Wäsby, Lista S:n. 46 röster
Landtbrukaren, Carl Andersson. Hamra 22 röster

Antalet röstberättigade inom kommunen á 96 stycken

Som ofvan.
/Aug, Olsson/
Kommunalstämmans ordförande.

Rätt afskrifvet betygar
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106212.

Personrelationer