Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstämma med kloster socken
i sockenstugan den 28 April 1894.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. Aug. Larsson Kumla och G. W. Eriksson Stjernholm

§2.
Till ledamöter i taxeringskomitén för detta år
valdes Herrar J. E. Olsson Skiftinge
Aug. Olsson. Qvinnersta
Lägenhetsegaren C. Aug. Larsson. Kumla
P. Gustaf Andersson. Måsta
P. Larsson. Årby.

samt till suppleanter att tjenstgöra i den ordning
de här nämnas. Herrar C. Carlsson. Röksta
Anders Eriksson. Qvinnersta
Lägenhetsegaren G. W. Eriksson Stjernholm

§3.
Mantalslängden för innevarande år företeddes
granskades och godkändes

§4.
Afkortningslängden å Kronoutskylder för år
1893. upplästes och godkändes densamma.

§5.
Af Herr C. Aug. Larsson Kumla väcktes
motion, att vid en blifvande kommunal
stämma förekomma till behandling, Om
det sätt hvarpå man i Kloster socken
verkställer kvitteringen å kommunaldebet-
sedlarna kunde anses vara fullt betryggan-
de för den enskildes rätt.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/C A Larsson/
/G, W, Eriksson/

Uppläst i Klosters kyrka
söndagen den 20 Maj 1894
af
/A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106211.

Personrelationer