Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters församling
i Sockenstugan den 26 juni 1867

{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattige och bestämdes
understödet till dem för ett halft år från den 1 instun-
dande Juli till årets slut, sålunda:

1:o {Inom fattighuset:}

N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hug erhåller i månaden
1 lispund mjöl och - [Riksdaler] 1Rd 50 öre
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.
3. Johanna Carlsdotter, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre.
4:e f.d. pigan Lisa Larsdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.
5. Anders Nilssons E:a från Balsta, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.
6. Lars Olssons E:a från Stolpstugan, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.
7. Drängen Lars Gustaf Persson 1 lispund mjöl och - 1Rd.
8. Drängen And Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - 1Rd.
9. Anna Sofia Larsd:r Mellin, 1 lispund mjöl och - 1Rd.
10. Orgeltramparen Ströms Enka, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.

2:o {Utom fattighuset:}

11. Enkan Norgren från Lövsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
12. f.d. Soldaten Ljungs hustru, 1/2 lispund mjöl och - 1Rd.-
13. Enkan Maria Ersd:r hos Soldaten Svedin, 1 lispund mjöl och - 1Rd
14. f.d. Kusken Anders Ek, 1 lispund mjöl och - 1Rd
15. Enkan Brita Stina Slag, 1/2 lispund mjöl och - 1Rd
16. Enkan Bergström från Balsta, 1 lispund mjöl och - 1Rd.
17. Anders Perssons E:a hos Kakelmakaren Schelin, 1 1/2 lispund mjöl och1Rd.
18. Enkan Kajsa Lena Wiewegg, 1 1/2 lispund mjöl och - 1Rd
19. Jan Jansson i Norrtorp, 1 lispund mjöl i månaden.
20. Lars Erik Larsson i Nystugan på Lilla Nyby egor,
1 lispund mjöl och - 1Rd.
21. f.d. Statdrängen Erik Westman, hvilken nu med läkare-
betyg styrkte sig vara oförmögen till arbete, 1/2 lispund mjöl och - 50öre
22. f.d. Drängen Anders Petter Jonsson från Gärdtre, hvilken är
sjuk i benen, - 1/2 lispund mjöl i månaden.

{§.2.}
Inhyses Olof Olsson på Eklunda eller Djurgården
förekom och begärde fattigunderstöd, men som af
Kyrkoboken inhemtades att Olof Olsson, hvilken
är född år 1797, hit till församlingen inflyttat
år 1858 från Stenqvista, samt Olof Olsson redan
då var mera än 55 år gammal, kunde Stämman
ej till Olof Olssons ansökning lemna bifall, utan
hänvisades han att sin begäran om understöd
anmäla hos KommunalNämndens Ordförande
i Stenqvista.

{§.3.}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga
barnen bestämdes under instundande sex månader
från den 1 Juli till årets slut, sålunda, och
skulle barnen i hvarje månad erhålla

N:o 1. Afl. Lars Gustaf Larssons från Gårdskäl son {Lars Fredrik}
[53 14/6.] hos Skomakaren Hällsberg på Gultbrunns egor - 3Rd.
[N:o 2.] Enkan Jarls son {Carl Bernhard} hos Herr
Åkerman på Hugelsta - [MARG:53 1/1.] 2Rd
3. Enkan Stenqvists barn, hos henne - 2Rd
4. Anders Qvicks dotter {Christina Lovisa}
hos Soldaten Hast - [MARG:54.] 2Rd 50 öre
5. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Soldaten Hast - [MARG:60.] 3Rd 50 öre
6. Anders Qvicks Enkas son {Carl Gustaf} hos
Soldaten Jansson vid Gredby - [MARG: 58.] 3Rd 50 öre
7. Afl. Statdrängen Olof Andersson i Grönsta
2:ne barn {Agnes Charlotta} (9år) och {Lovisa Mathilda} (7år)
hos Torparen Lars Bergman i Janslunda, Thorshälla S:n, 8Rd
8. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Soldaten Storm i Ärna - [MARG:58.] 3Rd 50 öre
9. Carl Erik Falcks Enkas barn, hos henne - 6Rd
10. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas
barn, hos henne - 3Rd
11. Olof Anderssons i Grönsta Enkas son
{Carl Erik} hos Gustaf Olsson i Kohlsta hven - 3Rd 50 öre
12. Arbetskarlen Johan Erssons Enka Anna Sofia
Jäverts son {Carl Johan}, hos henne - 2Rd
13. Statdrängen Erik Anderssons vid Skensta
Enkas 2:ne barn, hos henne - 4Rd.
14. Enkan Fredrikssons i Hagnesta son
{Anders Gustaf} hos Skräddaren Westling i Wester-
lund, Stenqvista S:n; - 2Rd 50 öre
15. f.d. Soldaten Lindbergs Enkas 2:ne barn, hos henne - 6Rd.
16. Pigan Johanna Frids son {Frans Oskar}, hos henne - 1Rd 50öre
17. Arbetskarlen Johan Petter Janssons från Johannes-
lund son {Fredrik}, hos Fabrikören C. Spångberg
i Eskilstuna - 4Rd.
18. Arbetskarlen Lars Erssons Enkas son {August}
hos Skomakaren Malmgren på Ärna egor - 2Rd.
19. Afl. Torparen Anders Fredrikssons från
Gädtre 2:ne barn {Carl Johan} och {Anna Sofia},
nu hos Kyrkovärden Lars Andersson i Grönsta - 6Rd.
(från 15 Maj.)[MARG:57. 21/2. 59. 12/8.]
20. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars
Hultman vid Stora Tidö - 4Rd
(från 13 maj)[MARG:61. 23/5.] 6=40.
21. Samme mans dotter {Wilhelmina} hos Skräd-
daren Mellin vid Rosslinge i Wallby S:n - 4Rd.
(från 12 maj)[MARG: 63 5/4.] 6=40.
22. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
Anders Eklund vid Hammarby o Hagstugan,
Hammarby S:n - 5Rd.
(från 5 Maj) [MARG: 65 8/1.] 5.--
23. Afl. Backstugumannen Erik Jonssons från Löfstu-
gan Enkas 3:ne barn {Andrea Sofia},
{Brita Christina} och {Carl Erik}, hos modren - 2:-
[MARG: 58 30/4. 64 27/10. 67 19/2]

{§4.}
Församlingen utsåg Olof Ersson i Ånsöga och Carl
Olsson i Glömsta att förrätta bouppteckning och
försälja qvarlåtenskapen efter aflidne Torparen
Anders Fredriksson från Gärdtre, och hans hustru.

{§.5.}
Antogs Fjerdingsmannen i Hammarby Socken Lars
Larsson i Lilla Löfhulta till fjerdingsman
för Klosters Socken mot en årlig lön af
75 Rd Rmt om året; dock egde Lars Larsson
att, med afträdande fjerdingsmannen Nils
Fredrik Olssons blifvande, uppbära lönen
för hela detta år, ehuru tjensten tillträdes
den 1 juli; och skulle Lars Larsson med
tjensten fortfara till 1 januari 1869 och
till dess derefter uppsägning å endera sidan
sker, uppsägningstiden bestämd till 3 månader
före tjenstens afträdande.

{§.6}
Efter Herr Baronen M. Posse, hvilken flyttat från
orten, invaldes Herr Baronen Leijonhufvud
på Hvilsta till ledamot i KommunalNämnden

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.

/J:A: Gyllenspetz/
/Lars Andersson/

Uppläst i Eskilstuna kk:a den 30 junii 1867 af /IJ, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106187.

Personrelationer