Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1876

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstäm-
man med Klosters Socken i Sockenstu-
gan den 23 April 1876. -

{§:1.}
1875 Års Mantalslängd företeddes, granskades
och förklarades godkänd sedan hvarken nu eller under
granskningstiden någon anmärkning deremot anmälts. -

{§.2}
Kommunalstämman vitsordade riktigheten af en utaf
vederbörande afgifven afkortningslängd på Kronoutskyl-
der i Klosters socken för år 1875.

Samma dag uppläst och justeradt. -
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud./
/Alfr Norrman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106154.

Personrelationer