Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
den 23 April 1864.

{§.1.}

Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes understödet till dem för sex må-
nader, från den 1 Juli detta år till årets slut;
sålunda.

1:o {inom Fattighuset.} {I månaden}

N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg med dotter, erhåller
1/2 lispund mjöl och i månaden- 1:50.
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
3. Johanna Carlsdotter, 1/2 lispund mjöl och- :50.
4.f.d. pigan Lisa Larsdotter, 1 lispund mjöl och- 1:-
5. Blinda Catharina Henriksdotter, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
6. Anders Nilssons Enka från Bahlsta, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
7. Enkan Brodin från Höjden, 1 lispund mjöl och- 1:-
8. Lars Olssons Enka från Stolpstugan,1 lispund mjöl och- 1:-
9. Drängen Lars Gustaf Persson,1 lispund mjöl och- 1:-
10.Drängen Olof Andersson från Heljesta,1 lispund mjöl och- 1:-
11.f.d.Torparen Lars Andersson-, 1. lispund mjöl i månaden.
Förre drängen Carl Johan Jansson och förre Smeden Carl Erik
Ramström få bo i fattighuset.

{i månaden:}
2:o {Utom fattighuset}.
12. Enkan Norgren från Lönnsta,1/2 lispund mjöl och- :50-

13. sfsk. Soldaten Gustaf Ljungs hustru i månaden- 1:-

N:o 14. Ofärdige Carl Johan Svensson i Löppinge, utgår såsom fattighjon
enär föräldrarne inom annan socken innha staldrängstjenst och kunna
honom själfva försörja.-

15. Enkan Maria Ersdotter hos Soldaten Svedin,1 lispund mjöl
och i månaden - :50.

16. f.d. Kusken Anders Ek,1/2 lispund mjöl och- 1:-

17.Enkan Brita Stina Slag från Måsta,- 1:-
Enkan Bergström från Balsta egor 1 lispund mjöl i månaden
o hyresfritt 3 Rd [riksdaler]på halfår

{§.2.}
Understödet af Församlingens Galleenska medel
till dels fattiga barn bestämdes för instundande
6 månader,ifrån den 1 Julii till årets slut; och
skulle dessa barn i hvarje månad erhålla.

N:o 1. afl. Lars Gustaf Larsson från Gårdskäls egor son
{Lars Fredrik}hos Anders Andersson i Kohlsta,Råby
Socken- 4:-

2.Enkan Stenquists barn, hos henne- 3:-

3.afl. Enkan Jarls. son {Carl Bernhard}hos
Torparen Erik Perssons Enka i Helltorp, Kjula S:n- 4.-

4.afl. Per Jonsson i Ärna son {Anders Oskar}
hos Torparen Erik Jansson i Åsby sved- 3,-

5.afl. smeden vid Gärdtre Per Olssons dotter {Anna
Catharina} hos Smeden Lindquist i E.a- 4.-

6. afl. Fredrik Fredriksson ett hemmavarande
barn på Hagnesta egor,hos modren- 1:50.
(Ánd. Er. Olsson Hagnesta åtog sig bortackordera det andra barnet.)


7.afl. Torparen Per Huggs barn,hos modren- 3:50,

8.afl. Anders Quicks dotter {Christina Lovisa}hos
Soldaten Hast- 4:-

9.afl. L.E. Erssons i Ärna Enkas barn, hos henne, 2:-

10.Drängen Nils Larsson från Helgesta Enkas barn
i Floda- 1:50.

11.Drängen Carl Gustaf Carlsson i Wallby Enkas
barn, hos henne,- 5:-

12.Enkan Brita Wallströms dotter {Catharina
Lovisa} hos Skolmästaren Österberg- 3:-

13.Lars Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Torparen And. Persson i Mörkmåssen 4:-

14.Samme mans son {Lars Wilhelm} hos Fredrik
Nilsson i Ärsta 3.-

15.afl.Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne- 6:-

16.afl. Drängen Olof Persson vid Sahl Enkas barn
hos modren- 3:-

17.Soldaten Eklunds Enkas son {Anders Gustaf}
hos morföräldrarne i Julita- 2:-

18.Arbetskarlen Johan Peter Janssons från Johannislund
son {Fredrik}, hos fadren, tillsvidare- 4:-

19.Olof Anderssons i Grönsta Enkas son
{Carl Erik} hos Gustaf Olsson i Kohlsta för
närvarande- 4:-

{Samt anslag 4 Rd till kläder på halfåret}

{§.3.}
Sedan Kommunal Nämnden denna dag till pröfvning
förehaft och tillstyrkt bifall till en af Hem-
mansegaren Anders Peter Andersson i Heljesta
gård framställning om rättighet till minuthandel
med bränvin inom denna socken under en tid
af tre år från den 1,instundande November,
samt Nämnden bestämt, att den ifrå-
gavarande rättigheten skulle utöfvas i trakten
af Ömanstorp, som ligger på Bahlsta egor;
så föredrogs nu detta ärende i Kommunal-
stämman, hvilken författningsenligt blifvit
två Söndagar å rad pålysts.

På gjord framställning om stämmans ut-
låtande i socken, förklarade stämman med öfver-
vägande röstpluralitet, att stämman ogillade
Hemmansegare Anders Peter Anderssons ifråg-
gavarande ansökning.

/J:A:Gyllenspetz/
Samma dag uppläst och Justeradt
/R.E.Blomqvist/
/M D Thim/

Förestående tvänne protocoller upläste i Eskilstuna k:ka d.24 April
1864 af
/IJ.Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106153.

Personrelationer