Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Socken-
Stugan den 20 Augusti 1902

§ 1
Att justera detta protokoll valdes Herrar C
Carlsson Röksta och Edv Olsson Glömsta

§ 2
Restlängden å obetalta Komunalutskylder inom
kloster Socken vid andra uppbörden upptagande ett belopp af
Kronor 957,32 öre företeddes granskades och god-
kändes och skulle den till laga indrifning
befordras

Som ofvan
/C A Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/J, C Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 24 Augusti 1902 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106126.

Personrelationer