Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1896

Anmärkning

Protokoll fördt vid Sammanträde
i sockenstugan den 20 Augusti
1896 inför undertecknad af Kloster
Kommuns vid Riksdagsmannaval
röstberättigade medlemmar för
val af riksdagsman för val-
kretsen i andra Kammaren.

S. D. Sedan Riksdagsordningens föreskrifter
angående valrätt och valbarhet till
Riksdagens andra Kammare blifvit uppläs-
ta, skedde upprop af de vid riksdags-
mannaval röstberättigade efter den justerade
och godkända röstlängden för kommu-
nen, hvarvid röstsedlar aflemnades af
nedannämde personer neml.

Fabrikör Joh. Engström Tunafors.
P. Clevander. Djursta.
Adolf Ohlson. Eckersta.
Aug. Eriksson. Svista
C. Fröman. Helgesta.
Carl Olsson. Glömsta.
Aug. Olsson. Qvinnersta.
And. Larsson. Grönsta.
C. E. Lindkvist Carlberg.
L. J. Andersson. Gultbrun.
J. E. Olsson. Skiftinge
C. G. Andersson. Måsta.
J. J. Jonsson Qvinnersta.
And. Eriksson. Qvinnersta.
Olof Andersson Röksta.
Carl Carlsson. Röksta.
Carl Ersson. Rödmossen.
A. Jonsson. Skensta.
C. E. Carlsson. Skensta.
L. E. Jonsson. Slagsta.
Olof Eriksson. Slagsta.
Aug. Fr. Olsson. Ärna.
Carl. Eriksson Svista
Sven Gravin Ånsöga.
Axel W. Andersson. Ånsöga.
Lars Er. Johansson. Åkerfjellen.
Carl Aug Gustafsson. Åkerfjellen.
Per Er. Pettersson. Ärna
Lars Erik Hagberg. Ärsta
Per Nilsson Ärsta
And. Fr. Andersson. Ärsta
C. G. Tydén Erikslund.
A. W. Jonsson. Lilla Nyby.
G. A. Eriksson. Annero
E. Alb. Flodin Alphyddan
C. F Lindkvist Gunnarskäl
A. G. Jansson. Löfhaga.
P. J. Söderkvist Siegesberg.
G. W. Eriksson. Stjernholm.
C. A. Claesson Tunaberg.
L. E Larsson. Törnda.
Joh. Alfr. Johansson. Forshaga
C. A. Larsson. Kumla.
C. G. Rytterkvist Löfgården
C. F. Rudberg. Klippan
C. H. Bergstedt Kungsladugården
P. Larsson. Årby.
And. Hansson. Karlslund N:o. 1.
L F. Jansson Rosendal.
C. P. Stafström Björktorp
J. A. Carlsson. Ingemarstorp.
Kapten. C. A. W. Noreus Tunafors.
fabriksarb. A. W. Andersson. Annero.
fabriksarb. And. T. Neijström Gustafslund.
fabriksarb C. J. Lindmark Gustafslund.
fabriksarb C. J. Adolfsson. Löfhagen.
smidesarb. F. f. Stén Löfhagen.
smidesarb. C. G. Jonsson. Persberg.
fabriksarb. G. A. Pettersson. Persberg.
fabriksarb. C. G. Andersson. Persberg.
fabriksarb. C. E. Öfling Persberg.
fabriksarb. G. Wålberg. Persberg.
fabriksarb. C. G. Björklund. Rosenhäll.
fabriksarb. A. G. Lindholm. Rosenhäll.
fabrikarb. C. G. F. Alexandersson. Rosenhäll.
Handl. C. W. Johansson. Siegesberg.
fabrikarb. E. E. Jonsson. Siegesberg.
verkmäst. E. J. Danielsson. Siegesberg.
smidesarb. A. W. Söderlind Siegesberg.
smergl. J. A. Björklund. Stjernholm.
fabriksarb. E. L. Lindmark Stjernholm.
fabrikarb. G. W. Eriksson. Stjernholm.
verkmäst. P. Eriksson. Stjernholm.
fabriksarb. L. G. Hellström Stjernholm.
fabriksarb. C. Larsson Kopp Stjernholm.
fabriksarb. A. Hj. Eklund. Tunaberg.
smidesarb. A. G. Olsson. Forshaga.
fabriksarb. C. A. Olson Edlund. Kumla.
smidesarb. C. F. Andersson. Kumla.
maskinarb. A. S. Andersson. (Axell) Kumla.
fabriksarb. C. J Olsson. Löfgården
sm.arb. A. F. Rundberg. Sundbyberg.
sm.arb. F. T Andersson. Klippan
smörjaren. A. Carlsson. Klippan
[oläsligt] C. A. Dalström Klippan
skollären. P. J. W. Björk Skolhuset.
Häradskrifv. E. Schütz. Gårdskäl.
faktoriarb. C. A. Hansson. Carlslund. N:o 1.
faktoriarb. J. A. Larsson. Carlslund. N:o 1.
faktoriarb. L. E Lindblom Carlslund. N:o 1.
snick. C. L. Olsson. Carlslund. N:o 1.
faktoriarb. A. E. Ek. Carlslund. N:o 1.
fabriksarb. P. Lindkvist Hasseldalen.
maskinist J. E. Nilsson Wattenledningen

Sedan röstningen förklarats afslutad
och valsedlarna öppnats och Samman-
räknats befans att röster tillfallit
nedannämde personer neml.

Riksdagsmannen A. G. Eriksson Wäsby Lista 53 röster
Landtbrukaren J. E. Olsson. Skiftinge 41 röster

Antalet röstberättigade inom Kommu-
nen är 116.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Rätt afskrifvet betygar.
/Aug, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen 6 September 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106125.

Personrelationer