Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
19 Maj 1888.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen
utlyst.

§2.
Till ledamöter i innevarande års tax-
seringsnämnd valdes Herrar Baron
A Leijonhufvud Hvilsta, Jägmästaren
G Noréus Bryggatorp, J E Olsson i Skif-
tinge, G. O Olsson i Gredby, och C, Carlsson
i Röksta samt till suppleanger i den
ordning de här nämnas Aug Olsson
i Qvinnersta, L Olsson Ånsöga, och
P Larsson Årby.

§3
Mantalslängden för innevarande år
företeddes, granskades och godkändes.

§4
Att justera dagen protokoll utsågs Herrar
C Olsson Gredby och L Olsson Ånsöga.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/C, O, Olsson./
/Lars Olsson./

Uppläst i Klosters kyrka den 27 Maj 1888 af
/Albert Sjöholm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106116.

Personrelationer