Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juni 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juni 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Klosters socken i
sockenstugan den 19 Juni 1878. -

{§1.}
På af Ordföranden framstäld fråga, medgåfvo
de närvarande stämman vara lagligen pålyst.

{§2.}
I enlighet med hvad i kungörelsen blifvit
tillkännagifvet, företogs val af fem ledamö-
ter och 2 suppleanter i årets Taxeringsko-
mité; och utsågos dervid {till ledamöter}:
Herrar O. Olsson i Skiftinge, Carl Carlsson i
Röksta, Joh. E. Olsson i Gårdskäl, Carl Ols-
son i Glömsta och L. P. Åkerman;
{samt till Suppleanter}:
Herrar Gustaf Abrahamsson på Hugelsta och Gjutaren
P. D. Sandberg vid Klostersström.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/A, V, Noréus./
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juni 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106115.

Personrelationer