Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid ex-
tra kommunalstämma
med Klosters socken i
Sockenstugan den 19 Maj 1906.

§1.
Till ombud att inställa sig inför Härads-
rätten å tingshuset i Eskilstuna den 26
dennes kl. 10 f.m. för att afgifva yttrande
angående Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
underdåniga framställning om öfver-
förande i judicielt hänseende till
staden af de utaf staden inköpta områden
från Kungsladugården och Bryggartorp
m.m. valdes Herrar J. E. Olsson, Skif-
tinge och Fabrikör Joh. Engström, Tunafors,
samt till suppleant A. Ahlborg, Grönsta.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Samma dag uppläst och godkändt:
/Joh, H, Engström/
/C, G, Sundqvist/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 20 Maj 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106117.

Personrelationer