Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 september 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 september 1886

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal
stämma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 18 September 1886

§1 1. Stämman förklarades på framstäld
förfrågan vara lagligen utlyst.

§2 Till Sockne ombud att närvara vid
sammanträde med öster Rekarne Härads
Allmänningsintresenter vid sammanträde
i tingshuset den 4 nästkommande Ok-
tober valdes Herr Carl O Olsson i Gredby
hvilken öfven har att lyfta och utdela
de medel som tillfalla hemmanen innom
kommunen

Samma dag uppläst och godkändt
/J,E, Olsson/
/Olof Andesson/
/Lars. Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 september 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106105.

Personrelationer