Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1876

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken
den 19 Augusti 1876.

{§.1.}
Stämman erkändes vara lagligen pålyst.

{§.2.}
Herr Alfred Norrmans ansökning att vid Grönsta
bränneri få utöfva mindre partihandel med
beänvin, hvilken ansökning blifvit af Kommunal
Nämnden tillstyrkt, bifölls af stämman. -

{§.3.}
Som egaren till Ryningsbergs säteri med underlydande,
Possessionaten Aug. Sandberg uti ansökning till Läns-
Styrelsen begärt att Öster Rekarne Häradsboer måtte
blifva från lägenheten Tranhalsen och Norra Tranhalsän-
dan uti Husby socken vräkte; så utsågs nu Landtbru-
karen Per Olsson i Gärdtre att såsom ombud för
Klosters socken afgifva förklaring i detta mål samt
socknens rätt och talan deri utföra och bevaka. -

{§.4.}
Från KronofogdeKontoret hade ankommit utdrag af
Taxeringskomiténs protokoll för den 4 sistlidne Juli,
för det ändamål bevillningsförordningen stadgar; - och
detta protokollsutdrag blef nu uppläst -

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/C, Olsson,/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka 20/8 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106106.

Personrelationer