Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898 (2)

Anmärkning

Protokoll fördt vid Samman-
träde inför undertecknad. med
rotehållarne vid Kongl. Söderman-
lands Regemente inom Kloster
Socken Tisdagen den 15 Mars
1898. Kl.11 f.m.

§1.
För här nedan nämde rotar afgåfva röster
neml. Roten N:o - 857-850-866-868-
och erhållo till ordinarie ledamöter, i den
nämd, som närmare omförmäles i §3.
af lagen ang. lindring i rustnings och ro-
teringsbesvären den 2 Dec 1892, Riksdags-
mannen J. E. Olsson. Skiftinge 4. röster
Arrendator A. H Hadders
Ullberga, Råby Socken, Rånö härad 4. röster.
samt erhållo till suppleanter
landtbr. A. Andersson. Nyby. Stenkvista S:n. 4: röster.
och Inspektor I Ekstam. Sarpetorp
Björkviks S:n 4. röster.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/
Kommunalst. ordförande.

Justeradt.
/P, A, Olsson/
/A Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106077.

Personrelationer