Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Ordinarie kommunalstämma
med Kloster Socken i Socken-
stugan den 15 Mars 1890

§ 1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2
Företeddes följande af Revisorerna gran-
skade under kommunalnämndens förvalt-
ning Stälda kassors, Räkenskaper nemligen.
Kommunalkassan
A P Anderssons Mat och Pollettkassa
Lazarettsfonden
Barnhemskassan

Då mot dessa Räkenskaper och
förvaltning vid Revisionen inga anmärk-
ningar förekommit beslöt Stämman på
särskild framställning för hvarje kassa, be-
villja full ansvarsfrihet för sistlidne år 1889.

§ 3
Stämman beslöt godkänna Eskilstuna Stads
yrkande om mantalsskrifning för år 1890
af nedannämnde personer uti Kloster Socken
emedan de vare de boende nemligen
Mjölnardrängen A F Öller vid Rosenhäll
Pigan Hulda Sofia Pettersson vid Nytorp
Smedsarbetaren A F Häglund vid Rosenhäll
Arbetskarlen C, A Eriksson vid Skogsberg.
deremot beslöt Stämman. bestrida mantals-
skrifning för Jernsvarfvaren A A Blom
Anna Carolina Andersson och Anna Mathilda
Olssons emedan de icke voro uti Socken
boende

§ 4
Granskades Restlängden å obetalta utskylder
till kommunen för 1889 års första uppbörd och
upptagande ett belopp 216 kronor 86 öre bevilljades
derå afkortning med 29 kronor 61 öre, godkändes
längden i öfrigt och skulle till laga indrif-
ning befordras.

§ 5
De uti Kommunalkassan från flera föregå-
ende år balancerare uti, O Olsson och A An-
dersson konkursmassor utestående utskylder
2 kronor 50 öre beslöt Stämman afkorta.

§ 6.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C, Carlsson och O Andersson i Röksta

Som ofvan
/J, E, Andersson./

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst från Predikstolen Söndagen den 23 Mars 1890
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106076.

Personrelationer