Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den
14 mars 1903.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J. H. Engström och A. Petterson. Hannelund.

§2.
Till denna dag voro Sammankallade
Kommunens röstberättigade icke klagan-
de innevånare för att afgifva förkla-
ring öfver F. A. Östergrens Ahlvik
K. G. Nilsson Gustafsberg och Anders
Axel Ek. Siegesberg. hos Konungens
Befallningshafvande anförda besvär
öfver Kommumalstämmans den
31 sistl. Januari fattade beslut
att invälja Folskolläraren G. A.
Svensson till ledamot af Kommunal-
nämden, Stämman beslöt att öfver-
lemna ärendet till Konungens Be-
fallningshafvande afgörande, men
ville för sin del blott nämna
att Folkskolläraren icke vore i och
för sin befattning redovisnings
skyldig in för Kommunalnämden
af några medel.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh, H, Engström/
/Aug. Pettersson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 15 Mars 1903 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106061.

Personrelationer