Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1870

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalstämma med Klosters Socken
den 14 Maj 1870.

{§.1.}
Till ledamöter uti innevarande års taxeringskomite
för Klosters Socken utsågos:

Herr Komminister J.Bergholm
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr L.P.Åkerman
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr A.P.Andersson på Helgesta

Samt till Suppleanter:
herr Olof Eriksson i Ånsaga
herr Gustaf Olsson i Eckersta.

{§.2.}
Landtbrukarne Carl Olsson i Glömsta valdes
till Ombud för Klosters Socken vid blifvande
bolagsstämma med intressenter uti Rekarne
Häraders Lazarett och samma Häraders
jemte Eskilstuna och Thorshällas Städers
Kurhus.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L;P;Åkerman/
/Ax;K:son Leijonhufvud/
/Adolf Aulin/
/A;V;Noréus/
Uppläst i Kyrkan 15/5-1870 af
/Gust Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 maj 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106060.

Personrelationer