Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1869

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträde med
vid Riksdagsmannaval röstberättigade
innevånare uti Klosters Socken af Öster
Rekarne Härad, i Sockenstugan uti Eskilstuna
d. 14 Augusti 1869.

Wid behörigen utlyst Sammanträde för
utseende af två electorer till Riksdagsman-
navalet för Öster och Wester Rekarne
Härader d. 28 Augusti 1869., valdes
Landtbrukarne L. P. Åkerman
på Hugelsta
och - C. Olsson i Glömsta

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Adolf Aulin./
/A; anderson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 15 Aug. 1869
af
/Joh, Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106055.

Personrelationer