Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1900

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra
komunalstämma med
kloster socken i socken-
stugan den 14 April 1900

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar A
Ahlborg Grönsta och Aug Olsson Qvinnersta

§.2
Till ledamoten i taxeringsnämden för detta
år valdes
Herrar A Sahlin Kumla
A Petterson Hannelund
C F Lindkvist Gunnarskär
Aug Olsson Qvinersta
O Anderson Röksta
Samt till supleanter att tjenstgöra i den
ordning de här nämnas

Herrar A Bergström Carlbärg C H Berg-
stedt Kungsladugården och Aug Holmgren
Måsta

§.3
Kronoafkortningslängden upplästes gran-
skades och godkändes

Som ofvan
/C,A, Olsson/

Justeradt
/Aug, Olsson./
/A, Ahlborg./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 6 Maj 1900 af
/C. Sundström./
v.P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106054.

Personrelationer