Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1870

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämman
med Klosters Socken den 14. Augusti
1870. -

§:1.
Att bevaka Socknens Rätt vid det af Herr Kro-
nofogden S. N. Levin utlysta sammanträde
med Öster och Wester Rekarne Häraders in-
nevånare såsom delägare uti Tunafors
Strömbro jemte vid samma tillfälle före-
Kommande öfrige frågor, att hållas i Tingshuset,
Onsdagen den 17. i denna månad Kl: 11. f.:m: Valdes såsom
ombud för Klosters Socken Herr Fri-
herre Leijonhufvud på Hvilsta och skulle
detta protocoll tjena så som fullmakt.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/I J, Bergholm/
/C. E Lindquist/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 2 Oktob. 1870 af
/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106056.

Personrelationer