Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 november 1897

Anmärkning

Protokoll vid Kommunal-
stämma den 13 Nov. 1897.

§1,
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar G, W, Ericsson och C, A, Olsson

§2,
Till ledamöter af den särskilda nämnd,
hvilken efter det Konungen förordnat om
krigsmakten ställande på krigsfot, inom
kommunen uttager de hästar och fordon,
som skola af kommunen tillhandahållas,
valdes Herrar Aug Olsson Qvinnersta,
J. E. Olsson Skiftinge, C, A, Olsson Hugelsta,
Adolf Olsson, Eckersta och Anders Ahlborg,
Grönsta,

Till Ordförande i denna nämnd
valdes Herr J. E, Olsson, Skiftinge

§3
Till ledamot i den mönstringskommision,
som för hvarje hästutskrifningsområde
skall pröfva de uttagna hästarnes duglighet,
valdes landtbrukaren och Ingeniören Herr
C. H. Bergstedt,

/Joh. Engström/

Justerat
/G W, Erikson/
/C, A, Olsson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 14 November 1897 af.
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106047.

Personrelationer