Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm
ma med Kloster Socken i Sockenstugan
den 13 Maj 1882.

§1.
Stämman förklarades vara i laga ordning ut
lyst.

§2.
Mantals- och Skattskrifningslängden för inne-
varande år företeddes och granskades samt
blef utan anmärkning godkänd.

§3.
Till ledamöter i innevarande års taxeringskommitté
valdes

Herr Patron L. P. Åkerman å Kungsladugården,
J. E. Olsson i Gårdskäl,
Baron A. K:son Leijonhufvud å Hvilsta,
O. Olsson i Skiftinge och
Carl Carlsson i Röksta samt
till suppleanter

Herr I. W. Carlsson å Grönsta och
J Ersson i Sahl.

§4 Herrar Baron A. K:son Leijonhufvud å Hvilsta, O.
Olsson i Skiftinge och J. E Olsson i Gårdskäl
utsågos att justera detta protokoll

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/O, Olsson/
/J E Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen d. 21 Maj 1882 intygar
/E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106046.

Personrelationer