Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet inför under-
tecknad, Ordförande i Kloster
Sockens Kommunalstämma i
Sockenstugan den 11 September 1887.

§1.
Till sammanträde till denna dag hade Kloster
Socken vid Riksdagsmannaval röstberättigade
medlemmar blifvit kallade för val af två
elektorer hvilka hafva att Onsdagen den 21
dennes sig inställa uti tingshuset för väl-
jande af Riksdagsman till Riksdagens Andra
Kammare för en tid af tre år räknadt
från och med den 1 Januari nästkommande
år för valkretsen Wester och Öster rekarne
Härad, och valdes till dessa elektorer
Landtbrukarne Herrar J W Carlsson i Grönsta
och Carl Carlsson i Röksta.

Som ofvan
/J E Olsson/
ordförande i Kommunalstämman

Justeradt
/C, O, Olsson./
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106029.

Personrelationer