Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 maj 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
1 Maj. 1897.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Joh Engström och G. W. Eriksson.

§2
Till ledamöter i taxeringskomiten
för detta år valdes
Herrar Fabrikör, Joh. Engström Tunafors.
J. E. Olsson. Skiftinge
C, Carlsson. Röksta.
Aug Olsson. Qvinnersta,
Carl Aug Olsson. Hugelsta.
Samt till Suppleanter att tjenstgöra i
den ordning de här nämnas.
A, Eriksson. Qvinnersta.
A. Ahlborg. Grönsta.
G, W. Eriksson. Stjernholm.

§3.
Stämman beslöt i likhet med hvad
kommunalnämden förut gjort att för-
orda bifall till A. J. Hanssons skrif-
velse om att få försälja Svagdricka
vid lägenheten Rosenhäll B. till
mindre belopp än 10 liter.

§4.
Kronoafkortningslängden upplästes
granskades och godkändes.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justerat
/G; W; Erikson/
/Joh, Engström/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 2 Maj 1897 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106005.

Personrelationer