Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 januari 1891

Anmärkning

Protokoll vid det val som den
8 September 1890 uti Sockenstugan in-
för undertecknad, Ordförande i
Kloster Sockens Kommunalstämma,
blifvit hållet med de vid Riks-
dagsmannaval Röstberättigade inom
nämnda Socken för utseende
af Riksdagsman i Riksdagens Andra
Kammare under de tre år, som
börja den 1 Januari 1891.

SD.
Sedan Riksdags Ordningens föreskrifter angående
valrätt och valbarhet till Riksdagens Andra
Kammare blifvit upplästa skedde upprop
af de vid Rikdagsmannaval röstberättigade
efter den justerade och godkända röstlängden
för kommunen, varvid röstsedlar aflemna-
des af nedan nämnde personer, nemligen

Patron C Fröman Helgesta
Hemmansegaren Carl Eriksson Svista
Hemmansegaren L J Andersson Gultbrun
Hemmansegaren J E Olsson Skiftinge
Hemmansegaren Carl Olsson Glömsta
Arrendatorn G Berglund Hugelsta
Arrendatorn A J Olsson Hagnesta
Arrendatorn L E Larsson Hälltorp
Hemmansegaren Th Lundqvist Hälltorp
Hemmansegaren Aug Olsson Qvinnersta
Hemmansegaren Olof Andersson Röksta
Hemmansegaren C Carlsson Röksta
Hemmansegaren J Larsson Slagsta
Hemmansegaren O Eriksson Slagsta
Arrendatorn P Larsson Årby
Hemmansegaren O Eriksson Ånsöga
Hemmansegaren A Eriksson Qvinnersta
Hemmansegaren P E Pettersson Ärna
Hemmansegaren N J Jansson Ärna
Arrendatorn A W Andersson Ärsta
Hemmansegaren A G Andersson Ärsta
Herr L F Östervall Stensborg
Friherre A Leijonhufvud Hvilsta
Hemmansegaren A Larsson Grönsta
Smeden E G Engström Gustafslund
Fabriksarbetar G E Rundström Haga
Stenläggar A G Jansson Löfhagen
P J Stockhaus Persberg
A G Hägberg Rosenhäll
P J Söderqvist Seigesberg
C A Claesson Tunaberg
C E Carlsson Skogvaktartorp
Mjölnardräng A G Andersson Tunafors Qvarn
Sliparen Aug Sund Gustafslund
Mjölnardräng C F Blomberg Persberg
Sliparen O P Carlsson Persberg
Etsaren A F Jäderlund Seigesberg
Filaren A M Rackman Seigesberg
Werkmästar E J Danielsson Seigesberg
Fabriksarbetar A H Eklund Tunaberg
Arb K A Edlund Kumla
Smedsarb C E Östmark Carlsson Kumla
Skomakaren P G Zachrisson Skensta

Sedan röstningen förklarats afslutad
och valsedlarna öppnats och sam-
manräknats befanns att röster tillfallit
nedannämnde personer nemligen

Riksdagsmannen Carl Andersson i Hamra 24 röster
Friherre C C Beck Friis å Fiholm 19 röster
Antalet röstberättigade innom kommunen är 88 stycken

som ofvan
/J,E, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106004.

Personrelationer