Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
komunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den 1
December 1900.

§ 1
Att justera detta protokoll valdes herrar
A. Ahlborg Grönsta och Edv. Olsson Glömsta.

§ 2
Upplästes den af komunalnämden upprättade
längden öfver de personer inom Kloster socken
som tillföljd af sjukdom eller fattigdom
böra befrias från utgörande af personella
utskylder och godkändes längden med
det undantag att torparen L. E. Larsson
från Mälbytorp skulle ur längden utstrykas
emedan han ej af fattigdom hindrades att
erlägga mantalspengar.

Som ofvan
/C, A, Olsson./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 9 December 1900 af
/C, Sundström. v. P./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106002.

Personrelationer