Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 9 Juli 1898.

Närvarande undertecknad ordf, samt herrar
ledamöter, Axel Andersson, W. Andersson, P. E.
Pettersson. C. A. Olsson, A. Ahlborg. Edv. Olsson,
Carl Zakrisson, E. Hagberg. samt i st. för
G. W. Eriksson. suppleanten C. F. Lindkvist.
fabrikören Joh. Engstöm var frånvarande
med giltigt förfall.

§1.
Ordförande meddelade att han på grund.
af sjukdom måst tilldela enkan Aspe-
lin för Juni mån. tillökning i understödet
med Fem (5) Kronor nämden god-
kände detta åtgörande

§2.
enkan Aspelin företrädde och begärde att
få sitt understöd påökadt, emedan hon vore
sjuk och ej kunde utträtta något, nämden
beslöt att hon för sig och fem minderå-
riga barn skulle i två mån från
1 Juli erhålla Femton (15) kronor i mån.

§3.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Axel Andersson och E. Hagberg

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt.
/L, E, Hagberg/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105984.

Personrelationer