Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i kloster soc-
ken sammanträde i soc-
kenstugan den 9 Juni 1900

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson E Hagberg
Wikt Anderson C Zakrison Aug Holmgren
Axel Anderson samt för E Olsson suplean-
ten G Erikson i Gerdtre och A Ahlborg

§.1
På derom framstäld begäran beslöts att
Erik Andersons från Svista understöd skulle
höjas från 6 till 10 Kronor i månaden räknadt
från 1 Juli

§.2
Till nämden hade Enkan Lifvegren inkommit
med begäran om bidrag till Kläder åt sin son men
som det upplystes att han innehade tjenst med
lön afslogs dess begäran af nämden

§.3
Som det blifvit nämden bekant att Zelma Wikto-
rea Larsons barn hvilka äro utacorderade hos
Skomakaren Aug Johanson vid Enby i Wallby
Socken ej åtnjöte nöjaktig vård, beslöt nämden
uppdraga, åt ledamoten Wikt Anderson att hos
nämde Johanson göra sig underrättad om
förhållandet, samt om skäl dertill förefunnes
afhämta barnen och återföra dem till fattiggården

§4
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
Wikt Anderson och C Zakrison

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat.
/Carl Zachrisson/
/Vikt. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105985.

Personrelationer