Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i Socken-
stugan den 8 April 1905

Närvarande undertecknad ordförande
samt ledamöterna H. Engström, Aug.
Pettersson, Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman
A. Karlsson, Alb. Jansson, Arvid Olsson,
C. G. Sundkvist, Axel Andersson och C. A.
Olsson Hugelsta.

§1.
Till justeringsmän valdes Herm. Vänner-
dahl och O. A. Neuman.

§2.
Föredrogs Källarmästar Eugén Barnabé
ansökan om rätt till utskänkning vid
sommarluststället Djurgården i likhet
med föregående år från och med den 1
maj till och med den 30 september inneva-
rande år. Söcknedagar från kl. 9 f. m. till
11 e. m. samt sön och- helgdagar från kl. 1 till
5 och 6 till 11 e. m. därstädes få utskänka vin
malt och spirituösa drycker i förening med
värdshusrörelse. På framställd fråga om
Nämnden fiföll ansökningen så afgafs
7 röster för bifall och 4 röster för afslag
å ansökningen. Herm. Vännerdahl anmäl-
de sin reservation mot beslutet.

§3.
Till besiktningsmän att tillsammans med
vederbörande verkställa besiktning vid
sommarluststället Djurgården valdes
Herrar A. Ahlborg och H. Engström.

§4.
Föredrogs Torsåkers fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning för lämnadt understöd
till sliparen Emil Danielsson fr. Klosters
socken. Det uppdrogs åt ledamöterna A. Petters-
son och Herm. Vännerdahl att göra undersökning
huruvida Danielsson äger hemortsrätt inom kom-
munen eller ej för att sedan möjligen kunna be-
strida krafvet.

§5.
Lärarinnan Ellen Andersson vid Grönsta hade
anmält att Linea Johansson ej bevistat skolan
på senare tid i brist på skodon. Fadern, Johans-
son, som är statdräng vid Hagnesta har 5 minderå-
riga barn och är i knappa omständigheter hvarför
Nämnden beviljade ett par skor till hans dotter
som går i skolan att uttagas ur hundskattekassan.

§6.
Änkan Amanda Eriksson från Lindesnäs född
1866, hvilken äger hemortsrätt inom kommu-
nen företrädde och begärde understöd för sig
och sina 5 minderåriga barn nämligen Ester
född 1891, Tora 1894, Albin 1895, Gerda 1900
samt Gertrud 1903. Det upplystes, att hon
saknade medel att själf kunna försörja sig
och barnen och som hon ej har släktingar som
kan taga vård om henne och barnen beviljade
Nämden henne 12 kr. i mån. fr. 1 maj.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt d. 6/5 05.
/Olof Neuman/
/Herm. Wännerdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105953.

Personrelationer