Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nalNämnden i Klosters Socken
den 31 Oktober 1874.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr A. V. Noréus
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Jonas Larsson, Slagsta
Herr Lars Erik Olsson, Ånsöga.
Herr Carl Olsson, Glömsta.

{§.1.}
Uppsattes följande förslag till Utgifts- och inkomststat
för Klosters Socken år 1875.

1:o {Utgifter.}
Af Kyrkstämman beslutade att utgå ur Kommunalkassan - Rd [Riksdaler] 728,75.
Transport - 728,75.

Transport - 728,75.
Till fattigvården, omkring - 3000:-
Fjerdingmanslön - 90.-
Amortering å Skolhusbyggnaden - 500.-
Ränta och Amortering å jernvägslånet - 975.-
Ränta å öfriga lån, omkring - 300.
Skrifvarearfvode - 75. 1940.-
Till oförutsedda behof - 307.-
Summa Rd - 5975,75.

2: {Inkomster.}

1:o. Uttaxering till fattigvården:
personlig afgift à 50 öre för man och 25 öre för
quinna, förslagsvis - 250:-
Uttaxering för Statdrängar, jordtorpare och Backstugu-
sittare à 1 rd, samt 2 rd af handtverkare
utan fyrkar, förslagsvis - 100,75. 350,75.

2:o Uttaxering i öfrigt till fattigvården och
gemensamma behof af 12.500 fyrkar
à 45 öre - 5625:-
Summa Rd 5975,75.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105919.

Personrelationer