Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde den 26 Juni 1886

N:de: Undertecknad Ordförande samt Herrar
Leijonhufvud, Abrahamsson, Werner, Söder-
qvist, Olsson i Onsöga, Andersson i Röksta
Olsson i Qvinnersta, Larsson i Slagsta
och Wallin i Skensta

§1.
Mönstrades församlingens fattiga och bestämdes deras un-
derhåll för nästkommande halfår sålunda.

{Inom fattighuset}
1:o Förestånderskan Magdalena Persdotter, för månad 8:-
2:o Stina Hugg för månad 3:50
3:o Johanna Carlsdotter för månad 3:-
4:o Ströms enka för månad 4:-
5:o Sofia Melin för månad 3:-
6:o Stina Slag för månad 4:-
7:o Brinks enka för månad 3:-
8:o Sjögren för månad 3:-
9:o Perssons enka för månad 3:-
10:o Anders Andersson för månad 3:-
11:o Hedda Jansson för månad 3:-
12 Lindqvist för månad 2:-
13 Lennströms enka för månad 3:-
14 Lovisa Gustafsson för månad 3:-
15 Erik Anderssons enka för månad 3:50
16 Cathrina Hedström för månad 3:-

{Utom fattighuset}
17 Enkan Norgren för månad 3:-
18 Carlssons enka i Nytorp för månad 4:-
19 Anders Perssons enka för månad 3
samt hyreshjelp för halfår 5.
20. Enkan Fredriksson för månad 1:50
21. Per Jansson fr. Hagnesta för månad 5:-
22 Gustaf Persson fr Tunafors för månad 2:-
samt till medicin för månad 0:50
23. Anna Lindström för månad 2:-
24 Svensson för månad 5:-
25. Per Jansson för månad 3:-
26 Edlunds enka för månad 10:-
27 Johannes Larsson fr. Östertorp för månad 3:-
28. Jonsson L. J. hyreshjelp för halfår 15:-
29 Maria Jonsson i Skirfall för halfår 10:-
30. Skräddare Westling för pig Odes son för månad 4:-
31. Soldat Krieg för pig Odes son för månad 5:-
32. Skrädd Larsson för Edlunds dotter för månad 5:-
33. Gustafssons enka för månad 7:50
34. Maria Olsdotter i Wintertorp för månad 1:50
35. C J. Larsson i Gredbytorp för Frans Olsson för månad 5:-
36. Enkan Qvick för månad 3:-

dessutom beslöts att för hvartdera af de i Barnhemmet intagna
7 barn skall betalas 5 Kronor i månaden

§2.
Nämnden beslöt att till Statdrängen Malmsten
vid Lagersberg skall för hans moders begraf-
ning lemnas 12 Kronor; modrens namn är
enkan Ring från Glömsta.

§3.
Likaledes beslöts att från och med den 1 Oktober
skall till Statdrängen Anders Anderssons enka
från Hvilsta, som är mindre vetande, lemnas bi-
drag af 2 Kronor för månad till underhåll.

§4.
Nämnden beslöt bifalla en af P. J. Söderqvists
i Siegesberg gjord ansökning att under på-
gående vattenledningsarbeten få försälja
svagdricka och sockerdricka m. m.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson,/

/Gustaf Abrahamson/
/Nils Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105838.

Personrelationer