Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken den
26 Juni 1875

Närvarande:Herr L.P.Åkerman
Herr A.V.Noreús
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga
Herr Eriksson Olof i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Olsson på Skiftinge

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes understöden
till den för instundande 6 månader på följande sätt:

{1:o Inom fattighuset.}

N:o 1 Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden- 3,20.
2. Maja Ersdotter- 3,40.
3. Johanna Carlsdotter- 2,70.
4. Lars Gustaf Persson- 2,70.
5. Ströms Enka- 3,40.
6. Anna Sofia Melin- 2,70.
7. Brita Stina Slag- 2,70.
8. Jan Petter Perssons hustru- 2,70.
9. Magdalena Persdotter med 2 barn- 10-
10. f.d Soldaten Ljung
få bo i fattighuset-
11. f.d Soldaten Sjögren
få bo i fattighuset-


{2:o Utom fattighuset: i månaden:}

N:o 1.Enkan Norgren- 1,20
2. Maria Ersd:r hos Soldat Svedin- 2,40
3. Petter Perssons Enka vid Tunafors-
4. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors- 2,40
5. Catarina Hedström vid Tunafors- 2:-
6. Charlotta Berglund, - 1:-
7. Erik Westmans Enka-
8. Maja Stina på Gredby egor- 2:-
9. Enkan Malmqvist i Ärna- 1,40
10. Sven Larssons Enka i Grönsta- 2:-
11. Lars Nilssons Enka i Hugelsta- 4;50
12. f.d.Drängen Anders Petter Jansson, till kläder- 1:-
och till hyresbidrag- 1,50
13. Lars Erssons Enka i Ärna- 1,40
14. Jan Jansson i Norrrtorp- 1,40.
och skulle hans stugutak repareras på Nämndens
bekostnad under tillsyn af Lars Erik Olsson
i Ånsöga.
15. Per Persson i Helgesta- 1:-
16. Enkan Stina Ersd:r i Måsta- 1:50
17. Anders Andersson med hustru vid Gårdskäl- 4:50.
18. Erik Anderssons Enka i Skensta- 2:-
19. Afsk{§2.}
Understödet Af Gallenska medlen till Socknen fattiga
barn för nästkommande Sex månader bestämdes,
Som följer.
N:o:1 Anders Qvicks Enkas dotter{Mathilda}hos
Gelbgjutaren Johansson i Eskilstuna- 3.-
2. Afl.Anders Fredrikssons från Gärtre son {Erik
Wilhelm}hos Torparen Anders Eklund i Heby Kjula S:n,- 4.-
3. Afl.Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl Son
{Frans Erik} hos Skräddaren Hallberg i Årbylund- 4-
4. Jäderlunds Son {Gustaf Edvard}hos Smeden Björnberg
i Eskilstuna- 4.-
5. Afl. Torparen Jan Erik Janssons från Gredby dotter
{Maria Christina} hos Torparen Erik Persson i Brikstugan,
Fors Socken,- 4.-
6. Samme mans son{Frans Viktor}hos Anders Gustaf
Jansson i Ängsstugan,Fors Socken,- 5,50.
7. Anders Qvicks Enkas Son {Johan August},hos modren- 3.-
8. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn,hos henne,- 3.-
9. Afl.Soldaten Falks Enkas 2 barn i Löflund- 5:-
10. Erik Jonssons i Löfstugan Enkas 2 barn- 5:-
11.Afsked Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik Theodor}
hos Skräddaren Hellmark i Eskilstuna- 3.
12. afl.Anders Fredrikssons från Gärdtre Son {Anders
Gustaf} hos O.Olsson på Skiftinge,till insättning
i Sparbanken- 3.-
13.förra Tjensteflickan Wilhelmina Odes 1 Son i Barnhemmet. 5.
14. Ogifta Johanna Frids Son {Frans Oskar}i Barnhemmet 5.
15. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter {Wilhelmina
i Barnhemmet 5:-
16. Jonas Perssons från Gårdsskäl dotter {Clara Amanda}
i Barnhemmet 5.-
17. Afl.Soldaten Lindbergs Enkas Son {Adolf Fredrik},
för närvarande på lasarettet,och sedan på
Barnhemmet- 5.-
18. Petter Pettersson från Tunafors dotter {Augusta} i
Barnhemmet 5:-

{§.3.}
Kakelugnsmakaren Thelins hustru beviljades ett
understöd för Afl.Torparen Jan Erik Janssons från
Gredby hos henne inackorderade dotter {Sofia} af
12 Kronor för detta års 6 första månader,efter-
som denna flicka först i år blifvit konfirmerad.

[MARG:Betalt]

{§.4.}
Reparation på stuprännor och plåtbeklädnad å Barn-
hemmet, och hvad i öfrigt må vara erfoderligt
att derstädes reparera,uppdrogs åt Herr Olof
Olsson på Skiftinge att verkställa mot insätt-
ning efter räkning.

{§.5.}
Annons skulle införas i tidningen om emottagande
af anbud på leverans af ved till fattighuset
och Barnhemmet, och uppdrogs åt Ordföranden
att om pröfningen af dessa anbud besluta.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L; P; Åkerman/

/Carl Carlsson/
/A, V, Noreús./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105837.

Personrelationer