Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juni 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den
25 Juni 1892.

Närvarande undertecknad ordförande
Samt Herrar ledamöter C. Carlsson
A.Larsson, O.Eriksson, O.Andersson, And.
Eriksson. J.J.Jonsson, E.G.Engström
P.Larsson, Nils Jansson och P.J.Söderkvist.

§1.
Till församlingens fattiga bestämdes
understödet för nästkommande half-
år sålunda.

N:o 1. förestånderskan Johanna Lennström för mån. 4.50.
N:o 2. Johanna Carlsdotter för mån. 3.00
N:o 3. Anna Sofia Mellin för mån. 3.50
N:o 4. Petter Janssons enka. för mån. 3.50.
N:o 5. Lovisa Gustafsson för mån. 4.00
N:o 6. Anders Perssons enka för mån. 4.00.
N:o 7. Edlunds för mån. 4.00.
N:o 8&9 Johannes Larsson med hustru för mån. 7.00.
N:o 10. Nordgrens enka för mån. 3.50.
N:O 11. Falk för mån. 3.00.
N:o 12. A.G.Wennerlund. för mån. 2.00.
N:o 13. Stefansson för mån. 4.50.
N:o 14. L.G.Erikssons enka för mån. 4.00.

{Utom fattighuset.}

N:o 15. Fredrikssons enka Hallingelund för mån. 2.50.
N:o 16. Per Janssons enka Hagnesta för mån. 3.50.
N:o 17. Svensson för mån. 5.00.
N:o 18. Anders Anderssons enka Hvilsta för mån. 2.00.
N:o 19. Qvicks enka för mån. 3.00.
N:o 20. Andersson döfstumme för mån. 4.00.
N:o 21. Maria Jansson Ärna för mån. 2.00.
N:o 22. Erik Ersson Ärsta för månad. 2.50.
dessutom i hyreshjelp 10kr. för halfåret.
N:o 23. enkan Charlotta Pettersson Hällstugan 3.00.
N:o 24. enkan Anna Stina Jonsdotter Johannislund. 3.00.
N:o 25. enkan Augusta Sofia Carlström för månad 10.00.
dessutom i hyreshjelp för 3:dje kvartalet 20.75.
N:o 26. Carl Alfred Hedströms familj för mån. 20.00.
N:o 27. enkan. Fredrika Andersson Gunnaskär för mån. 10.00.
N:o 28. Björklunds barn för mån. 5.00.
N:o 29. Roos. för mån. 3.00.
N:o 30. Soldat Kriég. för Fredrik Ode. för mån. 5.00.

§2.
Till Snickar Petterssons familj beviljades
ett hyresbidrag af 25 kronor räknadt
från den 1ste April till 1ste Oktober

§3.
Pigan Elin Josefina Gustafsson från Trumtorp företrädde och
begärde understöd för sitt oäkta barn;och
beviljades hon 5 kronor i månaden för
sista halfåret.

§4.
Nämden beslöt att hos Kongl.Maj:ts i underdå-
nighet söka ändring öfver Kungl.Maj:ts och
Rikets Kammarrätts den 30 sistlidne Mars
fällda utslag i fattigvårdsmål mellan Norrkö-
pings stad och Kloster socken,angående
sinnessjuke arbetaren Anders Petter Jansson.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Eriksson och J.J.Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug.Olsson/

justeradt.
/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105830.

Personrelationer