Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 juni 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 23 Juni 1893.

Närvarande undertecknad ordförande Samt
Herrar ledamöter, G.Andersson, P.Larsson.
O.Eriksson, Anders Larsson, Aug.Eriksson.
J.J.Jonsson, O.Andersson, Anders
Eriksson, och E.G.Engström,

§1.
till arbetaren C. G.Holmgren från Kumla,
som enligt förevisadt läkarebetyg led
af rheumatism, och i följd deraf vore
i största behof af bad vid Hellby,
beslöt nämden att han,som hjelp
skulle erhålla kostnaden för 1:sta
terminens bad 20 kronor, husrum
5 kronor; och till mat 20 kronor.

§2.
Som ledamoten Nils Jansson från
sammanträdet uteblifvit utan att
suppleant tillstädes kommit,fälldes
han att till Kommunens Kassa
böta 2 Kronor.

Samma dag uppläst och godkändt
/Aug, Olsson/

/Anders Larsson/
/Olof Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105820.

Personrelationer