Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 januari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 januari 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 23 Januari 1897.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
herrar ledamöter. Joh. Engström. G. W. Eriksson.
C. Aug. Olsson. Axel. Andersson. W. Andersson
C. Zakrisson P. E. Pettersson. Edv. Olsson
E. Hagberg. och. A. Ahlborg.

§1.
Beslöts att afvikne förre Soldaten Clas
Aug. Janssons familj bestående af hustru
och Sex. barn som nu voro intagna på
fattigvårdsinrättningen i Eskilstuna skulle
derifrån afhemtas och uppdrogs åt tillsy-
ningsmännen att ombestyra så att hustrun
och de tre yngsta barnen tagas till Simons-
torp och de öfrige utackorderas, Femton
kronor reserverades till de första utgifterna
för hustrun.

§2.
För ogifta Tyra Susanna Lagerkvist oäkta
son Axel Wiktor hvilken var utackorde-
rad hos statdr. Aug. Pettersson. Hvilsta
för 8 kronor i mån. beslöts att kommunen
dertill skulle bidraga med Fem kronor
i mån. räknadt från den 1:sta februari
och skulle hon sjelf bidraga med
Tre kronor i mån. hon vistades nu
hos Aug. Carlsson. Måsta.

§3.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar Edv. Olsson Glömsta och P. E. Pettersson
Ärna.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/J, E, Olsson/
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 januari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105819.

Personrelationer