Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämndens i Kloster
Socken Sammanträde i
sockenstugan den 20 December 1890

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter Friherre A Leijonhufvud
C Olsson C Carlsson G Berglund A Larsson
O Andersson P Larsson O Eriksson och
L Olsson

§1.
Bestämdes understödet till församlingens
fattigga för nästkommande halfår sålunda.

Innom fattighuset
N:o 1. Förestånderskan Johanna Lennström för månad 4 k:r
2. Stina Hugg för månad 3-50.
3. Johanna Carlsdotter för månad 3-
4. Anna Sofia Melin för månad 3-50
5. Brinks Enka för månad 3-
6. Petter Janssons Enka för månad 3-
7. Hedda Jonsson för månad 3-
8. Lovisa Gustafsson för månad 3-
9. Erik Anderssons Enka för månad 3-50
10. And Perssons Enka för månad 3-50
11. Edlunds Enka för månad 4-
12. Sjögren för månad 4-
13. Lindqvist för månad 3-50.
14 & 15. Johannes Larsson med hustru för månad 7-
16. Nordgrens Enka för månad 3-50
17. Falk för månad 2-


Utom Fattighuset
18. Fredrikssons Enka Hallingelund för månad 2-50
19. Per Janssons Enka Hagnesta för månad 3-50
20. Svensson för månad 5-
21. A Anderssons Enka Hvilsta för månad 2-
N:o 22 Qvicks Enka för månad 3 K:r
23 Döfstumme Andersson för månad 4-
24 Maria Jansson Ärna för månad 2-
25 Erik Eriksson Ärsta för månad 1-50
dessutom i hyreshjelp 10 kr för halfåret
26 L G Eriksson Ärsta för månad 1-50
dessutom i hyreshjelp 10 k:r för halfåret
27 Björklunds barn för månad 10-
28 Roos för månad 3-
29 Augusta Andersson för månad 4-

§2.
Till Julkost beslöts de äldre fattigga
skulle erhålla som förra år 4 kronor hvardera.

§3
Till hjonen i fattighuset beslöts de skulle
erhålla väf till linnen samt i mån af
behof bomulstyg till öfverklädning af sina
sängtäcken.

§4.
Som ordföranden sedan nämndens sista
sammanträde till frivilliga fattigvården
uthyrt vindsrummet i Sockens fattighus till
1:sta April 1891, beslöt nämnden gokänna denna
åtgärd

§5.
Uppdrogs åt nämndens nyvalde ordförande
att på billiggaste och bästa vis anskaffa
ved till fattighuset för nästa års behof.

§6.
Som ledamoten Herr P J Söderqvist från
sammanträdet uteblifvit, utan att suppleang
tillstädeskommit fälldes han att för ute-
blifvande till kommunalkassan erlägga
2 kronor

§7.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Gustaf Berglund och Carl Carlsson.

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeras:
/Gustaf Berglund./
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105794.

Personrelationer