Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken samman-
träde i Tingshuset den
20 December 1883

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud, O. Olsson,
Jonas Ersson, Carl Olsson, W. Noraeus,
Gustaf Olsson, E. Eriksson i Ånsöga
Lars Olsson i Ånsöga, Carl Carlsson och
Anders Larsson i Grönsta.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des underhållet för nästkommande års 1:a hälft, neml.

A. {I Fattighuset}
1 Förestånderska Stina Hugg, för månad 3:50
2 Johanna Carlsdotter för månad 3:-
3 Soldat Ströms enka för månad 4:-
4.Anna Sofia Melin för månad 3:-
5 Brita Stina Slag för månad 3:-
6 Soldat Brinks enka för månad 3:-
7.f. Soldat Sjögren för månad 3:-
8.Jan Petter Perssons enka för månad 3:-
9.Anders Andersson med hustru för månad 6:-
10.f. Pigan Carin Persdotter för månad 3:-
[MARG: Död d 31/12]
11.Jonas Janssons enka fr. Hagnesta för månad 2:-
12.Snickaren Lindqvist fr. Ärna för månad 2:-
13.Enkan Lennström fr. Grönsta för månad 3:-
14 Johanna Forslund för månad 3:-
[MARG: Död i januari]

B. {Utom Fattighuset}
1 Enkan Norgren för månad 2:-
2 Carin Hedström fr. Tunafors för månad 3:-
3.Lars Erssons enka i Ärna för månad 2:-
4.Erik Anderssons enka i Skensta för månad 3:-
5.Cajsa Olsdotter i Gärtre för månaden 2:-
6.Smeden Carlssons enka i Nytorp för månaden 4:-
7.Anders Persson med hustru i Gårdskäl för månaden 3:-
Samt hyresbidrag för halfåret 5:-
8.Enkan Fredriksson fr. Hallingelund, för månad 1:-
9.Per Jansson från Hagnesta för månad 3:-
10.fr. drängen Gust Persson med hustru
fr. Tunafors för månad 3:-
11.Enkan Anna Lindberg fr. Torntorp, för månad 1:50
12.Enkan Anna Brita Storm fr. Gredby, för månad 1:50
13.Sven Larssons enka i Grönsta för månad 1:-
14.Afskedade Soldat Svensson fr. Ånsöga för månad 5:-
15.Magdalena Persdotter för månad 4:-
16.Enklingen Björkroth för månad 3:-
17.F.d. drängen Per Jansson, boende vid
Hagnesta boställe för månad 3:-

{§2.}
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestäm
des deras underhåll för nästkommande års 1:a hälft
sålunda:

18.Ogifta Mathilda Olsson i Wintertorp, för månad 3:-
19.Falks enka i Löflund för månad 4:-
20.Qvicks enka för månad 3:-
21.Gustafssons enka i Gustafslund för månad 15:-
22.Pigan Wilhelmina Odes son Wilhelm hos
Skrädd Westling i Torntorp för månad 4:-
23.Långs enka med 1 barn för månad 2:-
24.Wilhelmina Odes son Carl Erik i Barn
hemmet för månad 5:-
25.Magdalena Persdotters son Carl Oskar
i Barnhemmet för månad 5:-
26.Magdalena Persdotters dotter Johanna
Albertina i Barnhemmet för månad 5:-
27.Carin Jansdotters dotter Augusta i
Barnhemmet för månad 5:-
28Arbetskarlen Lennströms son Carl
Johan i Barnhemmet för månad 5:-
29.Långs enkas dotter Thekla i Barn-
hemmet för månad 5:-
verdt

{§3.}
Beslöts att till julkost skall till hvarje hjon såväl
inom som utom fattighuset utdelas 4 Kronor, hvar-
jemte hvarje hjon i fattighuset till öfriga helger
om året skall erhålla till Påsk 1:60, till Pingst
ett lika belopp samt till Midsommar 1;40 Kronor.

{§4.}
Beslöts att till enkan Carin Olsdotter vid Gärtre
Skall lemnas 10 Kronor till Ved. (utgifvit.)
Äfvenledes Erik Anderssons enka i Skensta
Skall till ved erhålla 6 Kronor.
[MARG:Bet.]

{§5.}
Beslöts att köpa bolstervar till fattighuset, äfven-
som tyg till ett linne för hvarje der intaget hjon;
Ordföranden jemte ledamoten Olsson åtogo sig verk-
ställa inköp häraf.

Samma dag uppläst. och godkändt

/L;P; Åkerman/

/Ax;K:son Leijonhufvud./
/J, Ericksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105793.

Personrelationer