Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken samman
träde i Sockenstugan den 20 Decem-
ber 1882.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud
O. Olsson i Skiftinge
Carl Carlsson i Röksta
Jonas Ersson i Sahl
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta
Carl Olsson i Glömsta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga
Per Olsson i Gärtre och
Gustaf Olsson i Eckersta

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
deras underhåll för nästkommande års 1:a hälft så-
lunda:

A) {Inom fattighuset}

1:o Förestånderskan Stina Hugg, för månad 3:50
samt julkost 4:-
2) Johanna Carlsdotter, för månad 3:
samt julkost 4:-
3) f. d. Soldat Ströms enka, för månad 4:-
4) Anna Sofia Melin, för månad 3.-
samt julkost 4:-
5) Brita Stina Slag, för månad 3.-
samt julkost 4:-
6) f. d. Soldat Brinks enka, för månad 3:-
samt julkost 4:
7) f. d. Soldat Sjögren, för månad 3:
samt julkost 4:-
8) Jan Petter Perssons enka, för månad 2:70
julkost 4:-
9) Anders Andersson med hustru fr. Gårdskäl, för mån 6:-
julkost 8:-
10) f. d. Pigan Carin Persdotter, fr Ärsta, för månad 2:50
julkost 4:-
11) Jonas Janssons enka fr. Hagnesta, för månad 2:-
julkost 4:
12) Snickaren Lindqvist fr. Ärna, för månad 4:-
13) Enkan Lennström fr. Grönsta, för månad 3
julkost 4:
14) Johanna Forslund fr. Rosenlund å Gårdskäls egor, för månad 3:-
julkost 4:-
Lovisa Forslund julkost 4:-

B) {Utom fattighuset.}

1) Enkan Norgren, för månad 2:-
julkost 4:-
2) Carin Hedström vid Tunafors, för månad 3:
julkost 4:-
3) Lars Erssons enka i Ärna för månad 2:-
julkost - 4:-
4) Erik Anderssons enka i Skensta, för månad 3:-
julkost 4:-
Till ved 6:-
5) Cajsa Olsdotter i Gärtre, för månad 1:50
julkost 4:-
Till ved 6:-
6) Smeden Carlssons enka fr. Nytorp, för månad 4
julkost 4.
åt hennes äldsta dotter köpes ett par skor.
7) Anders Persson med hustru fr. Gårdskäl, för månad 3:-
julkost 8:-
8) Enkan Fredriksson fr. Hallingelund, för månad 1:-
9) Per Jonsson i Hagnesta, för månad {hyresbidrag} 3:-
10) f. d. Drängen Gustaf Persson fr. Tunafors, för månad 2:-
julkost 4:-
11) Enkan Anna Lindberg i Torntorp, Stenqvista s.n, för månad 1:-
12) Enkan Anna Brita Storm på Gredby egor, för månad 1:-
julkost 4:-
13) Sven Larssons enka i Norrtorp, för månad 1:-
julkost 4:-
14) f. d. Soldat Svensson från Ånsöga, för månad 5:-
julkost 4.

hvarjemte beslöts att tilldela enkan Bergström vid
Gultbrunns soldattorp 4 Kronor; som skola återsökas
af hennes barn 4:-

§2.
Likaledes mönstrades församlingens, fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästkommande års
1:a hälft sålunda:

1) Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, för månad 3:
julkost 4:-
2) Falks enka i Löflund 3 barn, för månad 4.-
julkost 4
3) Qvicks enka med 1 son {hyresbidrag} 3:-
4) Gustafssons enka i Gustafslund med 7 barn, för månad 15:-
julkost 4:-
5) Pigan Wilhelmina Odes son Wilhelm hos Torparen
Westling i Torntorp, Stenqvista S:n för mån 4:-
6) Densammas son Carl Erik i Barnhemmet, för månad 5:-
7) Magdalena Persdotters son Carl Oskar, i Barnhemmet, för månad 5:-
8) Magdalena Persdotters dotter Johanna Albertina i Barnhemmet, för månad 5:-
9) Pigan Carin Jansdotters dotter Augusta i Barnhemmet för månad 5:-
10) Aflidne Lennströms son Carl Johan i Barnhemmet , för månad 5:-

§3.
Beslöts att till hvarje hjon i fattighuset skall an-
skaffas 1 hårtäcke samt 1 linne.

§4
Nämnden beslöt antaga ett af Herr Baron Leijonhufvud
å Hvilsta gjordt erbjudande att leverera för fattighuset
erforderlig ved till ett pris af 10 Kronor per famn
samt af Undertecknad Åkerman för Barnhemmets behof
efter likaledes 10 Kronor per famn

§5
Beslöts tilldela Magdalena Persdotter ett tillfälligt
understöd af 6 Kronor

§6
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
Ordinarie Kommunalstämman den 27 dennes.

Den 27 December uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/

/Ax. K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105792.

Personrelationer