Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
20 December 1873.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Jonas Ersson, Sahl
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Lars Larsson, Grönsta

Herr Noréus var frånvarande, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för 6 månader från den 1 Januari
till den 1 juli 1874, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}

N:o 1. förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden Rd [Riksdaler] 3,20.
2. Blinda Maja Ersdotter erhåller i månaden Rd 3,40.
3. Johanna Carlsdotter erhåller i månaden Rd 2,70.
4. Anders Nilssons Enka erhåller i månaden Rd 3,40.
5. Lars Gustaf Persson erhåller i månaden Rd 2,70.
6. Anders Gustaf Malmsten erhåller i månaden 2,70.
7. Ströms Enka erhåller i månaden 3,40.
8. Anders Perssons Enka erhåller i månaden 2,70.
9. Anna Sofia Melin erhåller i månaden 2,70.
10 Brita Stina Slag erhåller i månaden 2,70.
11. f. Trumslagaren Revelj erhåller i månaden Rd 2,70.
12. Jan Petter Perssons hustru erhåller i månaden 2,70.

för vedhuggning ersättes med 1 rd famnen.

2:o {Utom fattighuset:} {i månaden.}

N:o. 1 Enkan Norgren - Rd 1,20
2. Maria Ersdotter hos sold. Svedin - Rd 2,40
3. Maria Björk vid Tunafors - Rd 1,50.
4. Petter Perssons Enka vid Tunafors - 1,90.
5. Jonas Nilssons Enka - 2,40.
{samt hyreshjelp efter ordförandens bepröfvande.}
6. Erik Westmans Enka - 2:-
7. Maja Stina på Gredby egor - 1,70.
8. Enkan Malmqvist i Ärna - 1,40.
9. Sven Larssons Enka i Grönsta - 2,40.
10. Lars Nilssons Enka å Hugelsta - 4,50.
11 f. drängen Anders Petter Jonsson till kläder 1:-
och till hyreshjelp - 1,50.
12. Catharina Hedström vid Tunafors - 1.
13. Lars Erssons Enka i Ärna - 1,40.
14. Jan Jansson i Norrtorp - 1,40
15. Per Persson i Helgesta - 1:-
16. Enkan Stina Ersdotter från Måsta - ,50.
17 Charlotta Berglund vid Tunafors, hyreshjelp - 1.-
18. Anders Andersson med hustru vid Gårdskäl - 4,50.
19. Enkan Anna Greta Andersson hos sin son
Anders Gustaf Sandborg i Thorshälla
{5 rd på halfår.}

{§.2}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga
barnen bestämdes för sex månader från den
1 Januari till 1 Juli 1874; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1 Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda}
hos Enkan Hast i Hallingelund - 4.-
2. Afl. Olof Anderssons i Grönsta dotter
{Lovisa Mathilda} hos Lars Bergman i
Janslunda, Thorshälla Socken - 3.-
3. Olof Perssons vid Sahl Enkas son {August}
hos Erik Ersson i Ekeby, Thorshälla Socken 3.-
4. Afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter
{Anna Sofia} hos Erik {Lundqvist} i Svista - 2.-
5. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
Anders Eklund vid Heby, Kjula Socken, - 4.-
6. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl
son {Frans Erik} hos Skräddaren Hallberg
vid Årbylund - 5:-
7 Samme mans son {Johan Henning} hos Skräd-
daren Lindvall i Eskilstuna - 3.-
8. Afskedade Gardisten {Bergqvist} son {Frans Henrik
Teodor} hos Skräddaren Lindvall - 3.-
9. Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos Smeden
Björnberg i Eskilstuna - 5.-
10. Afl. Torparen Jan Erik Janssons från Gredby
2:ne barn {Maria Christina} och {Frans Victor}
hos Anders Gustaf Jansson i Ängstugan, Th:la S:n 9:-
11. Samme mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsmakaren
Thelin i Eskilstuna - 4.-
12. Anders Qvicks Enkas son {Johan August} hos
modren - 3.-
[MARG: Bet.]
13. Erik Andersson i Skensta Enkas son {August}
hos modren - 3.-
14. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp
3 barn - 3-
{Samt matpolletter åt ett af barnen under
skolgång.}
15. Afl. Soldaten Falks Enkas 4 barn i Löflund - 6.-
16. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i
Barnhemmet - 5.-
17. Erik Jonssons enkas i Löfstugan 3 barn
hos modren - 5:-
18. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter
{Wilhelmina} i Barnahemmet - 5.-
19. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter
{Clara Amanda} i Barnahemmet - 5.-
20. Petter Perssons vid Tunafors dotter {Augusta}
i Barnahemmet - 5.-
21. Afl. Soldaten Lindbergs Enkas son {Adolf
Fredrik} i Barnhemmet - 5:-
22. förra tjenstflickan Wilhelmina Odes barn
hos Torparen Otto Andersson i Hagstugan
Kjula Socken - 5:-
23.

{§.3.}
Till julen skulle betalas 4 rd till hvardera
fattighuset och 2 rd till hvardera un-
derstödstagarne utom fattighuset, lika
med förlidet år.

{§.4.}
Arbetskarlen Sjögren, såsom ofärdig, skulle
till julen erhålla tillfälligt understöd af
4 rd.

{§.5.}
Herr A. V. Noréus pliktar 2 rd för
uteblifvandet denne dag, utan förfall.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105790.

Personrelationer