Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1880

Anmärkning

Protocoll hållet vid Kommunalnämndens i Klosters Socken
sammanträde den 20. December 1880. i Sockenstugan.

Närvarande ledamöter Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud på Hvilsta
Herr Gust. Abrahamson på Hugelsta
[MARG: A. Larsson i Grönsta]
Herr Gust. Olsson i Eckersta
Herr C, Olsson i Glömsta
Herr P, Olsson i Gärtre
Herr L. Olsson i Ånsöga
Herr Ol. Ericsson i Ånsöga
Herr O. Olsson i Skiftinge
Herr C, Carlsson i Röksta

{§:1.}
A, Mönstrades Församlingens Äldre Fattige och bestämdes understödet för
nästkommande ½ År till; för {Inom Fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg för Månaden Kronor 3-50.
N:o 2. Johanna Carlsdotter för Månaden Kronor 3.-
N:o 3. afl: Soldat Ströms Enka för Månaden Kronor 3-50.
[MARG: 4.]
N:o 4. Anna Sofia Melin för Månaden Kronor 3.-
N:o 5. Brita Stina Slag för Månaden Kronor 3.-
N:o 6. Afl. Soldat Brinks Hustru för Månaden Kronor 2-50.
[MARG: 3-]
N:o 7. förre Soldat Sjögren för Månaden Kronor 2.-
N:o 8. afl: Jan Petter Perssons Hustru för Månaden Kronor 2.70.
N:o 9. Anders Andersson med Hustru för Månaden Kronor 4.-
N:o 10. f:d: Pigan Karin Persd:t:r: fr: Ärsta för Månaden Kronor 2.-
[MARG: 2-50-]
N:o 11. Jonas Janssons Enka fr: Hagnesta för Månaden Kronor 2.-

{Wirte}

{Inom Fattighuset}
N:o
N:o 12. Snickaren Lindqvist fr: Ärna i månaden Kronor 2.-
N:o 13. Enkan Lennström fr: Grönsta 2-50.
14. Johanna Forslund fr: Rosenlund 3-
15. Enkan Gustafsson fr: Rosenlund får bo i Fattighuset [3-]

B) {Utom Fattighuset.}
N:o 1. Enkan Norgren i månaden Kronor. 2.-
N:o 2. Katrina Hedström vid Tunafors. 2.-
N:o 3. Lars Erssons Enka i Ärna ({samt till wed en gång 6. Kr:}) 1.-50.
N:o 4. Jan Jansson i Norrtorp 3.-
[MARG: 5. Kr]
N:o 5. Erik Anders Enka i Skensta ({samt till wed en gång 6 Kr:}) 2-50.
[MARG: bet.]
N:o 6. Enkan Anna Greta And:d:t:r: fr: Måsta ({samt 5. Kr: Pr: Halfår till
hyra}) 2.-
[MARG: {Död}]
N:o 7. Charlotta Berglund vid Tunafors hyrsesbidrag {för Året 12. Kronor}. -
N:o 8. Kajsa Olsd:t:r: vid Gärtre ({samt till wed en gång 6 Kr:}) 1.50.
[MARG: bet]
N:o 9. Afl: Smeden Carlssons Hustru fr: Nytorp 4.-
N:o 10. arbet Björkrot med Hustru i Horsbrickan 3.-
N:o 11. arbet And: Persson med Hustru fr: Gårdskäl 3.-
N:o 12. Enkan Bergström i Slagsta
[MARG: utgår]
N:o 13. Enkan Fredriksson fr: Hallingelund 1:-
N:o 14.

{§:2.}
Likaledes Mönstrades Församlingens Fattiga barn och bestämdes
deras understöd Sålunda:
N:o 1. Ogifta Maria Olsd:t:r: i Wintertorp 3. barn hos Modren i
Månaden 5. Kronor.
N:o 2. afl: Soldaten Falks Enkas 2:e barn hos Modren i Löflund 4. Kronor.
N:o 3. Ander Qvicks Enkas Son Johan August 3. Kronor.
N:o 4. Enkan Gustafsson i Gustafslund Grönsta egor 7. barn 15. Kronor.
N:o 5. Smedsarbet Victor Carlssons Son Carl nu vid Ryningsberg
N:o 6. afl: Jonas Perssons dotter Clara Amanda i Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 7. Pigan Wilhelmina Odes Son Carl Erik i Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 8. Pigan Magdalena Persd:t:r: Son Carl Oscar i Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 9. Pigan Magdalena Persd:t:r: dotter Maria Albertina i
Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 10. Brinks Enkas Son Erik Axel i Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 11. Pigan Karin Jonsdotters dotter Augusta fr: Hagnesta i
Barnhemmet - 5. Kronor.
N:o 12. afl: arb A. Lennströms Son Carl Johan fr. Grönsta i
Barnhemmet - 5. Kronor.

§:3.
Bestämdes att såsom julkåst skulle utdelas 4 Kronor till
hvardera {Inom och utom Fattighuset}, utom N:o 9. i Fattighuset och N:o 11. utom
dito, hvilka äro gifta men utgjöra endast enkel N:o 2, Samt till N:o 1, 2 och
4. under rubriken fattiga barn utdelas likaledes 4. Kronor åt hvarje
och skulle Sven Larssons Enka å Norrtorp åtnjuta 4. Kronor i julkost.

/L; P; Åkerman,/

Justeradt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Lars, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105791.

Personrelationer